Croatian English French German Italian

Uvjeti korištenja

Pravila - Pravila


Stranica ekvadrat.hr u vlasništvu je društva Extra kvadrat d.o.o.
Pristupanjem stranicama portala ekvadrat.hr, prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja ovih stranica. Zadržavamo pravo promjene i modifikacije uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati pravila i uvjete korištenja, te se smatra da je pristupanjem stranicama ekvadrat.hr upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima korištenja istih.
Korisnik je obvezan prilikom prijave unijeti svoje vlastito ime i istinite podatke za kontakt. Prilikom prvog upisa potrebno se registrirati i pritom ispuniti sva zahtijevana polja istinitim podacima.
Svaki korisnik prihvaćanjem ovih pravila dopušta uporabu i obradu navedenih podataka u svrhe djelovanja sistema i za primanje  elektronske pošte koja je povezana s aktivnostima ekvadrat.hr, a ekvadrat.hr se obvezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni.
Za vrijeme pristupanja i korištenja stranicama, primjenjuju se navedeni uvjeti i pravila korištenja kao i svi važeći primjenjivi zakoni Republike Hrvatske.


Sve objave, oglasi, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video snimke i drugi materijali (u daljnjem tekstu: “sadržaj”) objavljeni na stranicama, prenešeni preko stranica, ili linkani sa stranica, isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao. Ekvadrat.hr ne daje nikakva jamstva glede točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema izdavaču internet portala ekvadrat.hr, a po bilo kojem osnovu vezanom uz dostavljeni sadržaj, korisnik preuzima odgovornost kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio izdavača Extra kvadrat d.o.o. od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi Extra kvadrat d.o.o. svaku štetu koje je nastala temeljem zahtjeva trećih osoba, po bilo kojem osnovu vezanom uz dostavljeni materijal.


Ekvadrat.hr može sadržavati linkove prema drugim stranicama. Za vrijeme posjeta drugim stranicama, na Vas se odnose pravila i uvjeti stranice na kojoj se nalazite. Prihvaćate i suglasni ste da ekvadrat.hr nije razvio tu stranicu, te nema kontrolu nad njom, i ne snosi odgovornost za sadržaj koji je ondje objavljen.
Poslovni odnos između Vas i oglašivača-trgovca se isključivo odnosi na Vas i oglašivača-trgovca, te ekvadrat.hr ne jamči za takve odnose, niti je odgovoran za sadržaj istog, niti za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste nastale kao posljedica takvih odnosa.


Ekvadrat.hr zadržava pravo brisanja, odnosno neobjavljivanja oglasa koji ne zadovoljavaju određeni kriterij.
Ekvadrat.hr ima pravo urediti ili izmijeniti ili ne objaviti oglase i to bez najave.
Suglasni ste da nećete predavati oglase ili na bilo koji drugi način učiniti dostupnim slijedeće i slične sadržaje:
•    koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću, predstavljaju zadiranje u tuđu privatnost ili su na bilo koji način štetni malodobnim osobama
•    koji su po prirodni pornografski
•    koji predstavljaju poticanje nezakonitih ili pornografskih transakcija
•    koji uznemiravaju, omalovažavaju ili su neprijateljski orijentirani prema pojedincu ili skupini pojedinaca na osnovi vjerske ili spolne pripadnosti, seksualne orijentacije, rasne ili etničke pripadnosti, dobne skupine ili nekoj hendikepiranoj skupini
•    koji sadrže osobne ili identifikacijske informacije o drugoj osobi bez izričitog odobrenja iste
•    koji su lažni, prijevarni, koji pogrešno informiraju ili tvore "mamac ili poticaj"
•    koji krše neko patentno pravo, tržišnu marku, trgovinsku tajnu, autorsko pravo ili druga prava bilo koje osobe, ili sadržaj koji nemate pravo učiniti dostupnim po sili zakona ili temeljem ugovornog odnosa
•    koji tvore ili sadrže "afiliate marketing", "vezane preporuke", "junk mail", "spam," "lančana pisma", "piramidalne sustave" ili netražene komercijalne reklame
•    koji tvore ili sadrže bilo koji oblik reklamiranja ili navođenja ako koji je objavljen u područjima ekvadrat.hr stranica koja nisu predviđena za te sadržaje, ili je e-mailom poslano korisnicima ekvadrat.hr koji nisu pismeno pristali da ih se kontaktira vezano za druge usluge, proizvode ili komecijalne interese
•    koji sadrže linkove na komercijalne usluge ili internet stranice, osim u slučajevima koji su dopušteni ovim uvjetima
•    koji reklamiraju bilo koju nezakonitu uslugu ili prodaju bilo kojih artikala čija je prodaja zabranjena ili ograničena važećim pravom, uključujući bez ograničenja artikle čija je prodaja regulirana ili zabranjena hrvatskim pravom
•    koji sadrže sofwarske viruse ili bilo kakav drugi kompjutorski kod, datoteke ili programe dizajnirane da ometaju, uništavaju ili ograničavaju funkcionalnost bilo kojeg kompjutorskog softwarea ili hardwarea ili telekomunikacijske opreme
•    koji ometaju normalan tok dijaloga putem prekomjernog broja poruka upućenih serveru, ili na drugi način negativno utječu na korisnikovu sposobnost korištenja ovih stranica i usluga
•    koji rabi e-mail adrese koje pogrešno upućuju na pošiljatelja, ili falsificirana zaglavlja ili na drugi način izmjenjene znakove raspoznavanja kako bi prikrili porijeklo sadržaja prenešenog posredstvom ovih stranica i usluga koje daju.
Dodatno ste suglasni da nećete:
•    kontaktirati ikoga tko je zatražio da ga se ne kontaktira
•    "uhoditi" ili na drugi način uznemiravati bilo koga
•    prikupljati osobne podatke o drugim korisnicima za komercijalne ili nezakonite ciljeve
•    koristiti se automatiziranim metodama, uključujući "spidere", "robote", "crawlere", "data mining pools" ili slične kako bi se skidali podaci sa usluge objave oglasa - ukoliko ne postoji izričito pisano odobrenje ekvadrat.hr
•    pokušavati ostvariti neovlašteni pristup kompjutorskim sustavima ekvadrat.hr ili provoditi bilo kakvu aktivnost koja ometa, umanjuje kvalitetu, remeti rad, remeti funkcionalnost usluge koju nudi ekvadrat.hr stranica
•    koristiti se bilo kojim oblikom automatiziranog uređaja ili računalnog programa koji omogućava podnošenje objava na ekvadrat.hr bez da se svaka objava ručno unese od strane autora istog, uključujući bez ograničenja, primjenu bilo kojeg takvog automatiziranog sredstva objave za masovno podnošenje objava, ili automatsko podnošenje objava u redovitim vremenskim intervalima.
Korisnik se obvezuje da neće objavljivati oglase koji su u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Korisnik se posebno obvezuje da neće prodavati i oglašavati prodaju robe ili pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.
Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika i oglašivača (kako zbog istinitosti podataka o korisniku ili oglašivaču, sadržaju ponude, o predmetu i cijeni ponude i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika i oglašivača. Ekvadrat.hr nije odgovoran za bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastale kao posljedica takvih odnosa.


Oglasi moraju biti napisani na hrvatskom jeziku.
Korisnik može imati samo jedno korisničko ime. Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno ju mijenjati. Ekvadrat.hr ne odgovara za slučajeve zlouporabe korisničke lozinke, ali će odmah nakon što korisnik javi o vjerojatnoj zlouporabi odgovarajuće postupati.
Oglas mora sadržavati specifične podatke o nekretnini/predmetu koji se prodaje. Opis se mora odnositi samo na nekretninu/predmet prodaje. U oglasima nije dopušteno oglašavanje ostalih predmeta, usluga, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet prodaje. Korisnici koji na sistemu ekvadrat.hr imaju otvorenu ekvadrat Trgovinu ili ekvadrat uslugu mogu upisati dodatne podatke o svojoj fizičkoj ili web trgovini u polja koja su za to namijenjena.
Slike u oglasu moraju biti slike predmeta koji se prodaje. Nije dopuštena objava logotipa, banera, ...
Oglas mora sadržajno pripadati u primjerenu rubriku.
Naslov oglasa mora opisivati predmet prodaje. U naslov nije dopušteno upisivati naslove drugih web stranica ili više jednakih znakova zaredom (npr.: ***).
Objavom oglasa na ekvadrat.hr korisnik se obvezuje da će savjesno odgovarati na upite ostalih korisnika (na telefon ili e-mail). Korisnik mora imati aktivnu e-mail adresu gdje povremeno pregledava poštu.
Korisnik se slaže s povremenim primanjem elektronske pošte koja je povezana s aktivnostima ekvadrat.hr. Elektronska pošta može povremeno sadržavati reklamne poruke. Korisnik u bilo koje vrijeme može pismeno zahtijevati da ekvadrat.hr trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke za slanje poruka. U tom razdoblju ekvadrat.hr korisniku zamrzava njegovu registraciju (dakle to znači da korisnik više neće moći upotrebljavati funkcije ekvadrat.hr koje su namijenjene samo registriranim korisnicima).


Ekvadrat.hr Vam odobrava ograničeno, opozivo, ne-ekskluzivno odobrenje pristupa Usluzi za vlastite osobne potrebe. Ovo odobrenje ne uključuje ikakvo prikupljanje, agregaciju, kopiranje, dupliciranje, prikazivanje ili derivativno korištenje usluge niti primjenu "data mining", "spidera" ili sličnih alata za prikupljanje i izvlačenje podataka u bilo koje svrhe osim kada je to izričito odobreno od strane ekvadrat.hr.


Suglasni ste da ekvadrat.hr može ograničiti korištenje usluge, uključujući maksimalan broj dana za kojih će sadržaj biti zadržan, maksimalan broj i veličina objava, e-mail poruka, ili drugog sadržaja koji može biti prenošen ili pohranjen putem usluge, kao i učestalost kojom možete pristupiti usluzi. Suglasni ste da ekvadrat.hr nema nikakvu odgovornost za brisanje ili propust da pohrani bilo koji sadržaj održavan na ili prenešen posredstvom usluge. Suglasni ste da ekvadrat.hr zadržava pravo da u bilo kojem trenutku izmjeni ili ukine uslugu (ili bilo koji dio iste) sa ili bez obavjesti, i da ekvadrat.hr neće biti odgovoran Vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakve izmjene, privremeno obustavljanje ili ukidanje usluge.


Ekvadrat.hr zadržava pravo da pojedinom korisniku zabrani korištenje ovih stranica, ukoliko korisnik na bilo koji način krši ova pravila ili na drugi način usporava ili ometa rad stranica. Ekvadrat.hr također zadržava pravo poduzeti odgovarajuće pravne mjere protiv tog korisnika i zahtjevati naknadu za nastalu štetu ili gubitak.
Nadalje, suglasni ste da ekvadrat.hr nije odgovoran prema Vama ili bilo kojoj trećoj strani za zabranu korištenja ovim stranicama. Nadalje, suglasni ste da neće pokušavati koristiti naše stranice nakon navedene zabrane.


Extra kvadrat d.o.o. je nositelj autorskih prava na stranicama ekvadrat.hr, a koja se odnose na vlastite sadržaje internet stranica, uključujući, ali ne isključujući tekst, slike, format, baze podataka, sve ostale statističke i/ili animirane materijale, zvukove, formate, software, nazive (uključujući i domenu).
Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela stranica smatra se kršenjem autorskih prava Extra kvadrat d.o.o.
Extra kvadrat d.o.o. nije vlasnik sadržaja kojeg njezini korisnici objavljuju, međutim isti ga svojim zahtjevom za objavom na ekvadrat.hr, neopozivo ovlašćuju da taj sadržaj koristi, kopira, prikazuje, objavljuje i distribuira.
Nije dozvoljena promjena, umnožavanje, distribuiranje, prodaja ni jednog dijela stranice ili software-a ove stranice, osim uz suglasnost Extra kvadrat d.o.o.
Korisnik je slobodan koristiti sadržaj stranica ekvadrat.hr samo za nekomercijalnu upotrebu. Nije dopušteno distribuiranje kopija ovih stranica ili omogućavanje njihove dostupnosti trećim osobama na bilo koji način, osim kopiranje sadržaja stranica i pretraživanje na osobnom računalu, i/ili printanje jedne kopije, uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava.
Ukoliko smatrate da su Extra kvadrat d.o.o. povrijedili Vaša autorska prava molim Vas da nas o tome obavjestite. Suglasni ste i prihvaćate da Extra kvadrat d.o.o. nije odgovorna za takvu povredu učinjenu od bilo koje treće strane.


Ekvadrat.hr ne odgovora niti garantira:
1. točnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao niti kvalitetu, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga,
2. ovlaštenje druge strane u zaključivanju ugovora, ispravnost, potpunost i točnost osobnih podataka oglašivača, koje je isti koristio u poslovanju,
3. da na stranicama neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku, i
4. da će treća strana legalno koristi ove stranice cijelo vrijeme.
Korištenje cookiesa
Korisnici su dužni provjeriti da li njihov internet pretraživač prihvaća cookiese koji su neophodni za nesmetano korištenje stranice, te ne odgovara i ne uvažava naknadne reklamacije koje su vezane uz posljedice ne uključivanja cookiesa.


Pored pravila iz točke 4 ovih uvjeta oglašivači su dužni pridržavati se dodatno i slijedećih pravila:
1. svaki oglašivač je odgovoran za pružanje aktualnog, ispravnog, istinitog i cjelokupnog opisa ponuđenog proizvoda. Kod predavanja oglasa, oglašivač je dužan ispuniti sve zatražene podatke o proizvodu/usluzi, u protivnom oglas neće biti objavljen.
2. strogo je zabranjeno predavanje oglasa na stranici na bilo koji drugi način od onog koji je istaknut od strane ekvadrat.hr
3. ekvadrat.hr ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu. Radi toga zadržavamo pravo neobjavljivanja ili brisanja svih onih oglasa koji ne zadovoljavaju taj kriterij
4. ekvadrat.hr ima pravo urediti ili izmijeniti ili ne objaviti oglase i to bez najave, a to će se dogoditi u sljedećim okolnostima:
•    kada je oglas predan u krivu rubriku
•    kada oglas i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
•    kada oglas može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom na bilo koji način
•    kada oglas i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dječje) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale
•    kada sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga koji nisu raspoređeni u ispravne kategorije
•    kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema ekvadrat.hr ili nekom trećem
•    kada je oglas sumnjiv u pogledu da oglašava ukradenu ili ilegalnu robu
•    kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja
•    te u svim drugim slučajevima navedenim u točki 4. ovih uvjeta.


Extra kvadrat d.o.o. zadržava pravo isključiti iz daljnje uporabe ovih stranica, onog korisnika koji na bilo koji način krši ova pravila i uvjete, ili na bilo koji drugi način usporava ili ometa rad stranica. Extra kvadrat d.o.o. također zadržava pravo poduzeti odgovarajuće pravne mjere protiv takvih korisnika, te zahtijeva naknadu za nastalu štetu ili gubitak.
Molimo Vas da prijavite svako kršenje ovih Pravila navodeći oglas koji treba pregledati.


Ekvadrat.hr redovito pregledava sukladnost s ovim Pravilima o privatnosti. Sva pitanja vezana uz ova Pravila o privatnosti ili način na koji se ekvadrat.hr odnosi s osobnim podacima možete postaviti tako da nas kontaktirate izravno putem ove web lokacije ili nam pišete na adresu:
Extra kvadrat d.o.o.
Kvaternikov trg 2/1
10000 Zagreb
Hrvatska
Kad zaprimimo službenu žalbu u pismenom obliku na ovu adresu, Ekvadrat.hr nalaže da kontaktiramo korisnika koji se žalio vezano uz njegovu ili njezinu žalbu. Surađivat ćemo s odgovarajućim zakonodavnim tijelima, uključujući tijela za zaštitu podataka, kako bismo razriješili žalbe vezane uz prijenos osobnih podataka koji je nemoguće razriješiti između ekvadrat.hr i pojedinca.


Ova pravila i uvjeti čine ugovor između Vas i ekvadrat.hr. kojima se regulira vaše korištenje ovih stranica.
Uvjeti i odnos između Vas i ekvadrat.hr podliježu zakonima Republike Hrvatske koji reguliraju predmetne odnose.
U slučaju spora ugovora se nadležnost suda u Zagrebu.

Extra kvadrat d.o.o.
Kvaternikov trg 2/1
10000 Zagreb
Hrvatska

Ocjena: / 5
LošeOdlično 

Podijeli - pošalji prijateljima ili objavi na svom profilu

Facebook Prijava

Izdvojene nekretnine

Prijava / Odjava za novosti

Prijava / Odjava

Ime:

Email:

Top lokacije nekretnina u Hrvatskoj

Karlovac (120)
Makarska (103)
Split (56)
Zadar (35)
Maksimir - Zagreb (26)
Novi Zagreb - zapad (25)
Donji grad - Zagreb (25)
Črnomerec - Zagreb (22)
Vodice (20)
Trešnjevka-sjever - Zagreb (19)
50 najnovijih nekretnina
Pratite nas na Linkedin-u
Pratite nas na Facebook-u
Pratite nas na Twiter-u